Hakkımızda

Hakkımızda

devam ediyor...

Geliştirme

Çok dilli çocuklar tek dilli çocuklarla aynı şekilde gelişir

Aşırı talep

Çok dillilik aşırı bir talep değil, bir fırsattır

Kimlik

Dil ve kimlik birbiriyle yakından bağlantılıdır

Dil karışımları

Dil karışımları çok dilli ailelerde doğal iletişimin ve kimliğin bir parçasıdır

Duruş

Bir dili konuşanlara yönelik tutum, başka bir dilin ediniminin ne kadar başarılı olacağını belirler.

Faktörler

Dil edinimi bireyseldir ve çeşitli faktörlere bağlıdır

Standart

Çok dillilik norm, tek dillilik istisnadır

Destek

Dil edinimini nasıl destekleyebilirim?